истинското дистанционно обучение....

Помагаме на искащите да успеят! Останалите са го направили...

Get Adobe Flash player


diploma-and-graduation-hatТук публикуваме части от РЕГИСТРАЦИОННАТА КНИГА /3-78/ за издадени документи /успешно завършено дистанционно обучение/ от ЦПО само по схеми от ОП "РЧР 2007-2013" "Аз мога" и "Аз мога повече" /след 01.01.2010/ следете маркерите за възможно получаване на документа: при ваучерpryes  можете да го получите незабавно! Връчваме документи и при неизплатен ваучер prno - по изключение, ако спешно се нуждаете от него!

маркери: изплатен ваучер: да pryes, не prno ; документ (връчен на курсиста): да pryes, не prno (какво чакате?)
*** при изплатен ваучер pryes заповядайте в Залата на ЦПО за връчване или заявете @ желание за изпращане/получаване по куриер (за ваша сметка с обратна разписка!)

Свидетелства

po Издадени СВИДЕТЕЛСТВА за професионална квалификация /по ЗПОО/ по професии/специалности към днешна дата  по "АЗ мога" и "АЗ мога повече" 

Текстообработване

Код на специалността 4820301 - професия "Оператор на компютър" код 482030 - І степен 

 • Пенка Димитрова Делева  - егн:520815* ваучер:pryes ; документ pryes серия К-11 № 007562,  рег.№ 20031101028/04.04.2011
 • Елена Петрова Радоева   егн:681117*; ваучер:pryes  ; документ pryes серия К-11 № 007564,  рег.№ 20031101030/04.04.2011
 • Владислав Павлов Евлогиев - егн:821013*; ваучер:pryes  ; документ prno  серия К-11 № 007563,  рег.№ 20031101029/04.04.2011
 • Цветана Николаева Конова  - егн:851207*; ваучер:pryes  ; документpryes серия К-11 № 007566,  рег.№ 20031101032/04.06.2011
 • Емилия Златкова Полякова   - егн:571016*; ваучер:pryes  ; документ pryes серия К-11 № 007567,  рег.№ 20031101033/04.07.2011
 • Василка Григорова Симова  - егн:640722*; ваучер:pryes  ; документ pryes серия К-11 № 007568,  рег.№ 2003110134/04.07.2011
 • Василка Константинова Котецова  - егн:590806*; ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 009139,  рег.№ 2003110150/01.07.2012
 • Анелия Михайлова Крушкова  -  егн:620727*; ваучер:pryes ; документ prno серия К-12 № 078773,  рег.№ 2003110158/05.02.2013
 • Любомира Стоянова Цанева-Стоянова - егн:691226*; ваучер: pryes ; документ prno серия К-14 № 019167, рег.№ 20031101100/18.10.2014

Административно обслужване

Код на специалността 3460201 - професия "Офис секретар" код 346020 - ІІ степен

 • Галя Маринова Маринова  - егн:580711*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 009126,  рег.№ 20031101037/10.02.2012
 • Санда Георгиева Мичева  - егн:710123*; ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 009131,  рег.№ 20031101042/22.04.2012
 • Йорданка Ганчева Петрова - егн:730724*; ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 009132,  рег.№ 20031101043/22.04.2012
 • Катя Спасова Иванова  - егн:600912*; ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 009133,  рег.№ 20031101044/22.04.2012
 • Радостина Калчева Калчева - егн:860318*; ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 009138,  рег.№ 20031101049/01.07.2012
 • Катя Петрова Гълъбова  - егн:610710*; ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 078774,  рег.№ 20031101059/05.02.2012
 • Мария Атанасова Маринова  - егн:680622*; ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 078775,  рег.№ 20031101060/05.02.2012 
 • Гергана Кънчева Мичева  - егн: 930813*; ваучер:pryes ; документ prno серия К-14 № 019168,  рег.№ 20031101101/22.11.2014

Компютърна анимация

Код на специалността 2130501 - професия "Компютърен аниматор" код 213050 - ІІІ степен

 • Деян Иванов Иванов  - егн:831002*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-10 № 069491,  рег.№ 20031101027/20.12.2010

  Миглена Петрова Петрова - егн:740104*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-11 № 007563,  рег.№ 20031101031/04.04.2011

 • Станислава Юриева Езикиева - егн:780523*;  ваучер:pryes ; документ prno серия К-11 № 007570,  рег.№ 20031101036/30.12.2011
 • Жулиде Селиманова Юсеинова  - егн:740416*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 009135,  рег.№ 20031101046/17.06.2012
 • Венелин Асенов Апостолов- егн:900608*;  ваучер:pryes ; документ prno серия К-12 № 009140,  рег.№ 20031101050/05.09.2012
 • Марияна Стефчова Първанова - Николова - егн:740416*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 009142,  рег.№ 20031101052/24.09.2012
 • Андрей Владимиров Белчев  - егн:730709*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-13 № 052634,  рег.№ 20031101067/06.04.2013
 • Яна Ивайлова Бенчева  - егн:791019*;  ваучер:pryes ; документ prno серия К-13 № 052639,  рег.№ 20031101072/20.04.2013
 • Николай Дафинов Райков  - егн:670121*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-13 № 052637,  рег.№ 20031101070/20.04.2013
 • Михаил Димитров Паунов  - егн:840517*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-13 № 052639,  рег.№ 20031101072/20.04.2013
 • Мария Христова Дигбазова  - егн:670511*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-13 № 052644,  рег.№ 20031101076/19.04.2013
 • Лиляна Жонкова Краева  - егн:570418*;  ваучер:pryes ; документ prno серия К-13 № 052645,  рег.№ 20031101077/19.05.2013
 • Иво Александров Бакърджиев  - егн:790301*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-13 № 052647,  рег.№ 20031101081/20.07.2013
  Румен Георгиев Асенов  - егн:720713*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-13 № 052658,  рег.№ 20031101086/30.11.2013
  Даниела Николова Стефанова  - егн:671011*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-13 № 052652,  рег.№ 20031101087/30.11.2013
  Атанас Николов Николов  - егн:700816*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-13 № 052653,  рег.№ 20031101088/30.11.2013
  Тони Илчева Ангелова  - егн:740623*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-13 № 052654,  рег.№ 20031101089/30.11.2013
  Мирослав Иванов Генчев  - егн:770823*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-13 № 052655,  рег.№ 20031101090/30.11.2013
  Людмила Руменова Цонкова  - егн:821215*;  ваучер: prno; документ prno серия К-13 № 052656,  рег.№ 20031101091/30.11.2013
  Станислава Милкова Петрова
   
   
  - егн:830915*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-13 № 052657,  рег.№ 20031101092/30.11.2013
  Ангел Димитров Анастасов  - егн:690519*;  ваучер:pryes ; документ prno серия К-14 № 019164,  рег.№ 20031101093/19.04.2014
  Валентин Красимиров Чернаев  - егн:890129*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-14 № 019165,  рег.№ 20031101094/19.07.2014
  Десислава Илийчева Илийчева  - егн:771008*;  ваучер:pryes ; документ prno серия К-14 № 019170,  рег.№ 20031101103/28.03.2015
  Ирена Йошова Каменова  - егн:840912*;  ваучер:pryes ; документ prno серия К-15 № 015679,  рег.№ 20031101104/09.05.2015
  Светлана Атанасова Петрова  - егн:821112*;  ваучер:pryes ; документ prno серия К-15 № 015680,  рег.№ 20031101105/09.05.2015

Компютърна графика

Код на специалността 2130601 - професия "Компютърен график" код 213060 - ІІІ степен

  • Румен Стоянов Тодоров  - егн:630809*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-11 № 007569,  рег.№ 20031101035/10.11.2011
  • Христина Христова Иванова - егн:770113*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 009127,  рег.№ 20031101038/22.04.2012
  • Илияна Кирилова Утку - егн:750801*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 009130,  рег.№ 20031101041/22.04.2012
  • Татяна Радева Радева-Стоилова- егн:790616*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 009129,  рег.№ 20031101040/22.04.2012
  • Наталия Бориславова Борисова- егн:770413*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 009128,  рег.№ 20031101039/22.04.2012
  • Димитър Анджеев Коритовски - егн:830815*;  ваучер:pryes ; документ pryes  серия К-12 № 009134,  рег.№ 20031101045/19.05.2012
  • Мария Анджеева Коритовска - егн:810522*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 009136,  рег.№ 20031101047/01.07.2012
  • Ивайло Фиданов Кънев - егн:751027*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 009137,  рег.№ 20031101048/01.07.2012
  • Диляна Петрова Пешлеевска - егн:620613*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 009141,  рег.№ 20031101052/05.09.2012
  • Бисера Бисерова Каменова - егн:820312*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 009143,  рег.№ 20031101054/12.10.2012
  • Юмер Емин Саид егн:760724*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 009144,  рег.№ 20031101055/10.11.2012
  • Пламен Пламенов Пелов егн:851002*;  ваучер:pryes  ; документ prno серия К-12 № 078772 рег.№ 20031101057/26.01.2013
   Геновева Николаева Монова егн:760713*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 078776,  рег.№ 20031101061/08.02.2013
  • Диана Стойчева Станкова егн:790726*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 078777,  рег.№ 20031101062/09.03.2013

  • Десислава Илиева Сапунджиева егн:840406*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 078778,  рег.№ 20031101063/09.03.2013

  • Красимир Милчев Георгиев егн:821105*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 078779,  рег.№ 20031101064/09.03.2013

  • Цветелина Георгиева Карачева егн:860710*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 078780,  рег.№ 20031101065/09.03.2013

  • Александър Велков Митов егн:880118*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 078781,  рег.№ 20031101066/09.03.2013

  • Надежда Запрянова Запрянова егн:780623*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-13 № 052640,  рег.№ 20031101068/06.04.2013

  • Петя Стоянова Гаврилова егн:800226*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 052636,  рег.№ 20031101069/13.04.2013

  • Нелиана Георгиева Софтева егн:660618*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-13 № 052641,  рег.№ 20031101073/19.05.2013

  • Методи Владимиров Блажев егн:860712*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-13 № 052642,  рег.№ 20031101074/19.05.2013

  • Антония Николаева Милчеваегн:810509*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-13 № 052643,  рег.№ 20031101075/19.05.2013

  • Антон Валериев Маринов егн:820305*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-13 № 052646,  рег.№ 20031101080/06.07.2013
   Ани Пенчева Назарова егн:710818*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-13 № 052649,  рег.№ 20031101084/23.11.2013
   Десислава Георгиева Братоевска егн:780807*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия К-13 № 052650,  рег.№ 20031101085/23.11.2013

  • Стоянка Матеева Иванова - егн:620818*;  ваучер:pryes ; документ pryes  серия К-14 № 019166,  рег.№ 20031101095/30.08.2014
  • Мая Стефанова Герова - егн:840213*;  ваучер:pryes ; документ pryes  серия К-14 № 019169,  рег.№ 20031101102/17.01.2015

 

Удостоверения

 

kk Издадени УДОСТОВЕРЕНИЯ за придобиване на ключова кoмпетентност /към днешна дата  по "АЗ мога" и "АЗ мога повече"/

 

Текст

 

Ключова компетентност 4 - дигитална "Текстообработка"

 

 • Цонка Еленчева Иванова -Боева - егн:520901*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия АМКК4-Т № 001/06.07.2010
 • Лъчезар Пенков Пенев - егн:500927*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия АМКК4-Т № 002/20.11.2010
 • Петър Христакиев Андреев - егн:480725*;  ваучер:pryes ; документ prno серия АМКК4-Т № 005/04.07.2011
 • Любомира Стоянова Цанева-Стоянова - егн:691226*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия АМКК4-Т № 016/08.04.2012

 

Ел. таблици

 

Ключова компетентност 4 - дигитална "Електронни таблици"

 

 • Бойка Василева Михова - егн:620103*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия АМКК4-Е № 004/03.12.2010
 • Ивана Руменова Стоянова - егн:830406*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия АМКК4-Е № 018/30.04.2012
 • Ася Павлова Поибренска - егн:700212*;  ваучер:pryes ; документ prno серия АМКК4-Е № 019/17.06.2010
 • Боряна Стоилова Стоилова - егн:791107*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия АМКК4-Е № 023/30.07.2014

Презентации

 

Ключова компетентност 4 - дигитална "Компютърни презентации"

 

 • Антоанета Каменова Кирилова - егн:780607*;  ваучер:pryes ; документ  prno серия АМКК4-П № 003/25.11.2010

 

Вектори

 

Ключова компетентност 4 - дигитална "Векторно рисуване"

 

 • Маргарита Иванова Тинчева - егн:810130*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия АМКК4-В № 06/16.07.2011

 

Растери

 

Ключова компетентност 4 - дигитална "Растерна обработка"

 

 • Жулиде Селиманова Юсеинова - егн:740416*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия АМКК4-Р № 007/25.07.2011
 • Румен Георгиев Асенов - егн:720713*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия АМКК4-Р № 009/12.12.2011
 • Михаела Бойкова Лозанова - егн:870620*;  ваучер:pryes ; документ prno серия АМКК4-Р № 012/28.01.2012
 • Ирена Йошова Каменова - егн:840912*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия АМКК4-Р № 014/16.03.2012
 • Димитър Милчев Колев - егн:840912*;  ваучер:pryes ; документ prno серия АМКК4-Р № 017/08.04.2012
 • Мартин Светломиров Банчев - егн:860301*;  ваучер: pryes; документ pryes  серия АМКК4-Р № 020/26.06.2013
 • Ралица Борисова Лазарова - егн:880115*;  ваучер: pryes; документ pryes  серия АМКК4-Р № 024/30.07.2014

 

Анимация

 

Ключова компетентност 4 - дигитална "Компютърна анимация"

 

 • Зорница Петрова Статкова - егн:781219*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия АМКК4-А № 015/08.04.2012

 

Фотография

 

Ключова компетентност 4 - дигитална "Цифрова фотография и обработка"

 

 • Калин Цветанов Предьов - егн:800709*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия АМКК4-Ф № 08/27.08.2011
 • Мирослав Иванов Милев - егн:760112*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия АМКК4-Ф № 010/30.12.2011
 • Аделина Валентинова Василева - егн:780513*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия АМКК4-Ф № 011/28.01.2012
  Силвия Тодорова Димитрова - егн:781203*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия АМКК4-Ф № 021/31.10.2013

 

CMS-сайт

 

Ключова компетентност 4 - дигитална "CMS - собствен сайт"

 

 • Лиляна Жонкова Краева - егн:570418*;  ваучер:pryes ; документ pryes серия АМКК4-С № 013/10.03.2012
 • Десислава Георгиева Братоевска - егн:780807*;  ваучер:pryes ; документ prno серия АМКК4-С № 022/24.07.2014

  

Още...

за успешно завършили обучението си в Центъра

Искащите винаги успяват...

 

В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта

Вход