истинското дистанционно обучение....

Помагаме на искащите да успеят! Останалите са го направили...

Get Adobe Flash player
po Курсове за придобиване на специалности по професии
възможности и цени за индивидуални дистанционни курсове по специалности/професии и ключови компетентности
• Провеждаме обучение безплатно чрез ВАУЧЕРИ по схемата "Аз мога повече" 
  • po_operator Текстообработване I степен - код 4820301  - Наименование на професионалното направление и код: “Стопанско управление и администрация”, код 482; Наименование на професията и код: “Оператор на компютър”, код 482030 основни параметри: Прием: завършен VIII клас; срок на обучение: до 3 месеца; общ брой часове: 314 - в т.ч. теория: 113, практика: 201; виж още детайли
  • po_secretar  Административно обслужване II степен - код 3460201 Наименование на професионалното направление и код:“Секретарски и офис дейности”, код 346; Наименование на професията и код: “Офис секретар”, код 346020 основни параметри: Прием : средно образование; минимална възраст: 16 години; срок на обучение: до 6 месеца; общ брой часове: 662 -  в т.ч. теория 275, практика 387; виж още  детайли
  • po_animator  Компютърна анимация III степен - код 2130501 - Наименование на професионалното направление и код: “Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти”, код 213; Наименование на професията и код: “Компютърен аниматор”, код 213050 основни параметри: Прием : средно образование; минимална възраст: 16 години; срок на обучение: до 9 месеца общ брой часове: 962 - в т.ч. теория 426, практика 536; виж още  детайли 
  • po_graphic  Компютърна графика III степен - код 2130601 Наименование на професионалното направление и код: “Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти”, код 213; Наименование на професията и код: “Компютърен график”, код 213060 основни параметри: Прием : средно образование; минимална възраст: 16 години; срок на обучение: до 9 месеца; общ брой часове: 964 - в т.ч. теория 421 практика 543; виж още  детайли
  • * CPECS Тим: Компютърна графика или Графичен дизайн  ?!? Графичният дизайн е художествено ориентирано професионално направление/професия с образование, познания и умения за "живо" рисуване - реализирани и чрез компютърни продукции. Ако някой ви предлага обучение "Графичен дизайн" без "живо" рисуване ;-!!! Компютърната графика формира професионални познания по използването на компютърни програми за създаването на статични и/или динамични компютърни продукции и ако нямаше разлика щеше да се зове "Графичен дизайн". За Компютърна графика - художествената подготовка, ако я имате, може да е само предимство, но не е задължителна!

*** Модулното обучение позволява на кандидати, притежаващи съответната подготовка, да се явяват на изпит /защита на проекти/ за всеки отделен модул, за да покажат и защитят практически своите умения. В случай на успешна защита, обучение по съответните модули не се провежда в т.ч. и при дистанционно обучение.

В момента има 3  гости и няма потребители и в сайта

Вход