истинското дистанционно обучение....

Помагаме на искащите да успеят! Останалите са го направили...

Get Adobe Flash player

изучавани програми: /инсталирани на компютъра на курсиста за дистанционно обучение SKYPE™, TeamVIEWER_QS™/ + MS™Windows XP/Vista/7/8; MS™Word/или OpenOffice™Writer/; MS™PowerPoint/или OpenOffice™Impress/; MS™Internet Explorer/или Mozilla™Firefox, или Google™Chrome/; WinRAR™/или WinZIP™; Adobe™Reader/Acrobat/; Corel™DRAW/или OpenOffice™DRAW/; Corel™CAPTURE/или FastScreenCapture™/; Adobe™PhotoshopCS/или Corel™PhotoPaint или OpenOffice™GIMP/; Adobe™FlashCS

Включва 4 /четири/ модула. Всеки един от модулите е самостоятелна единица, отнасяща се за определена длъжност:

“Компютърна обработка” – код 4114 “Оператор на компютри”
“Векторна компютърна графика” – код 2454 “Скулптори, художници, дизайнери” и код 3122 “Приложни специалисти по програмно осигуряване на компютърни системи”
Растерна компютърна графика" – код 2454 “Скулптори, художници, дизайнери” и код 3122 “Приложни специалисти по програмно осигуряване на компютърни системи”
Компютърна анимация" – код 3122 “Приложни специалисти по програмно осигуряване на компютърни системи”
Пълният курс на обучение обхваща шест модула и дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията: код 213050 “Компютърен аниматор”, код 2130501 специалност “ Компютърна анимация”. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавен изпит по теория на професията и практика на професията;

Завършването на всички модули се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, а на отделен модул с Удостоверение за професионално обучение. При завършване на един от модулите също се полагат изпити по теория на професията и практика на професията.

Характеристики на обучението за специалността.

трябва да познават:

 • Системата на “персоналния компютър”;
 • Управлението на компютъра и операционната система;
 • Специализирани компютърни програми;
 • Сканиращи устройства и управлението им;
 • Елекронното архивиране на документи;
 • Съхранение на информацията на различни носители;
 • Средствата и начините за електронна комуникация;
 • Програма за създаване и редактиране на векторни графики;
 • Начини за създаване и манипулиране на различни обекти;
 • Внасяне и изнасяне на външни обекти и използването им;
 • Особености на управлението в предпечатната фаза;
 • Програма за обработка на растерни изображения;
 • Програма за създаване и обработка на анимации;

трябва да знаят и могат:

 • Използват компютъра, управляват, създават, съхраняват и търсят електронни документи;
 • Използват съвременна програма за текстообработка;
 • Организират електронната документация;
 • Създават електронни презентации;
 • Записват информация на различни носители;
 • Създават електронни архиви;
 • Използват Глобалната мрежа за намиране на информация;
 • Използват услугата “електронна поща” и обменят документи;
 • Създават и редактират обекти на векторни графики;
 • Внасят и изнасят външни обекти за използването им с различни цели;
 • Управляват “изхода” в предпечатната фаза;
 • Използват сканиращи (image) устройства;
 • Обработват сканирани изображения;
 • Създават и обработват растерни изображения;
 • Управляват и променят характеристиките на растерните изображения;
 • Използват и прилагат различни ефекти за представяне;
 • Създават и режисират компютърни анимации;
 

 

В момента има 9  гости и няма потребители и в сайта

Вход