истинското дистанционно обучение....

Помагаме на искащите да успеят! Останалите са го направили...

Get Adobe Flash player

 eu flagbg_flag

"За Отечеството работим, ... кажи ти моите и аз твоите кривици" Васил Левски...
Така си помагаме за да върви работата, нали?

За да имаш успех в нещо трябва да тръгнеш към него Партньоре. Не е лесно ...ти само "тръгни" и ние ще помагаме! Измъкваме Нацията от "задния двор в който ни огради Европата"... 80 хил. вече абсолютно неграмотни... + хиляди още нови безработни /статистически 422.5 хил. души/. Ако "проспиме момента", жална ни майка на децата и внуците ни.

redfloat от НОЕМВРИ 2012 спря дистанционната форма за да пренапишеш правилата, като публикува процедура месец по-рано (05.10.2012г.). Няма лошо и го приветстваме! Не приветстваме "под-сурдинката", че  инструкцията ти до ДБТ е факт, а на официалния сайт на Агенцията няма нищо!? Получаваме уведомления, пишеме мейли какво да правим и никой от АЗ не отговаря - защо, до кога - пълна "мъгла" Партньоре?

Задължения на АЗ

Благодарни сме на реакции/обаждания на служители от Партньора-АЗ! Реално партньорство в действие /г-жа Елена Георгиева- схема "Аз мога"/ по повод на наши @известия за закъснели плащания! Случи се и го приветстваме на 23.10.2012 г. От "Аз мога повече" няма...

Ей Партньоре(АЗ) събуди се, май продължаваш спинкането... "Болен" ли си? А дано да не продължи безкрайно "хроничнотозабавяне на плащанията. Нов-стар рекорд над 200 дни/от подаване на искането/  - към нас, без никакви обяснения, ей така както ти скимне - на час по лъжичка, колкото се може по-малка ;-) Много добре знаеш задълженията си по Анекса - 60 дни! Твоят подход: Забавяш плащанията умишлено, "загубват" се документи (защото знаем какви сме представили) и ги представяме отново. Правиш се "супер адмиистратор" и чакаш 3 месеца/ месец след задължението ти да платиш/. Пишеш любезно писмо със забележки ;-) Съчувстваме ти - за едно лице искаш над 30 листа документация. Отстраняваме незабавно в двудневен срок, но... минават още 60 дни? Така "успяваш" да замажеш и забавиш плащанията с над 200 дни?!?! И пак не ПЛАЩАШ /АЗ/ ... и унижаваш приносителите на ваучери с "твоята гаранция" - които искат да си получат документа за положени усилия и защитени знания! Тези схеми са ти с "отложено-безсрочно" покритие на плащанията вероятно в 2015 година!!! Когато платиш - тогава ще връчваме оригинали на Свидетелства/Удостоверения за проведено обучение Пртньоре!

 

Забавени плащания на АЗ към ЦПО"СМАРТ" по Искания за завършили обучение (задължението на АЗ е до 60 дни плащане по Споразумението след внасяне на искания) по схемите "Аз мога и "Аз мога повече" /тук диаграмата е за забавени плащания и "рекорди" към днешна дата в календарни дни над срока ("до 60 дни") по Споразумението ни/. Първите 2 стълба са за схемата "Аз мога" /завършила през "септември" но не и за изплащане на ваучерите/ вторите група стълбове са за схемата "Аз мога повече", която набира скоростта на "Аз мога" по забавяне на плащанията?!? И двете клонят към отлагане до преценена безкрайност на задълженията си за плащания. Диаграмата е автоматично-обективна! Да знаете скъпи курсисти как се отнася АЗ към проведеното с Вас обучение, без никакъв аванс! Първият стълб е за целия срок на действие на СХЕМИТЕ!

 

 

 1-стълб - средно календарно закъснение в +дни  2-стълб - рекордното забавяне в +дни 

"рекордите" са за внесени Искания по: "Аз мога" на 24.04.2012 - изплатено на 30.11.2012; по "Аз мога+" на 20.06.2012 - изплатено на 19.12.2012

 

Кой от твоите служители Партньоре ще работи 7-9 месеца без стотинка възнаграждение и ще чака "заплатата" си след още поне 4 месеца усреднено забавяне? Истински Партньорско няма що! Отчайващо  и унизително забавяне! За почти 3 години партньорство по РЧР само едно направи(АЗ) в договорения срок/през юли 2010 г./ и Ние винаги ще го помним ;-)

Ще ги публикуваме, щото търпението прелива Пртньоре, нека се "търкалят"... и курсистите си искат документите за обучения които сме издали, но нямаме плащане за да им ги връчим. Партньоре/АЗ/ от завършилите от април 2012 г и насам не си се издължил... по "Аз мога" изцяло и по "Аз мога +"  частично

Нищо дистанционно

action go За новата АКТУАЛИЗИРАНА процедура в сила от 05.10.2012 г./актуализираме и въпрости си в движение/

Поздравления! Считаме Процедурата като ПРАВИЛА, които целят да се контролира по-ефективно провеждането на "дистанционната форма" за обучение. Приветстваме я, защото явно има "симулации" на дистанционна форма. Но имаме доста съществени практически коментара и запитвания за записаното в нея - по съществоо което НЕ Е ДИСТАНЦИОННО /скромно по наше мнение/ Вече 3 години продължате опитите "дистанционната форма" да се отчита по тертипа на "присъствената" - присъствени форми - като "присъствена форма"; дати по графика доказвани с всекидневни посещения - като "присъствена форма"; часови, минутни изисквания за "присъствия он-лайн в сайта"... Влезте в който и да е сериозен сайт и "стойте 10-15 минути" и ако не ви бъде прекратена сесията - направо си е "късмет". Дистанционното обучение не се измерва с такива безмислени количествени параметри - брой посещения, време за престой в сайта в часове, минути! Тези и други аспекти сме коментирали писмено /официални писма/, устно в двустранни срещи и партньорски непрекъснато от 3 години. Колеги, умоляваме ви не "връщайте времето назад", проучете опита на наши и световни университети за дистанционната форма. Може и в интернет...

 За одиторските изисквания:

"Паролата и потребителското име да се посочват в учебните графици" - 1. Чие потребителско име и парола - на курсиста или на одитора АЗ!?!? - Нуждае се от пояснение! 2. Това не се разпечетва публично на хартия, която може да попадне с просто копиране навсякъде. Ако АЗ има такова изискаване ТРЯБВА да посочи Персонално /с попълнена декларация/ - Трите Имена, длъжност на лицето, което отговаря за "съхранение" на ключ за достъпа и ще носи отговорност при нарушение на сайтовите правила за поведение! Кои са лицата които могат да оторизират! Даваме прост пример: Посещенията в присъствената книга са редактируеми - всеки може да добави/редактира записи от нея и ако не е добросъвестен? Това "право" се нуждае от персонализация! Записаното "ДО да предостави на Екипа..." не е достатъчна гаранция за добросъвестно поведение и поемане на отговорност от АЗ - кой е насреща и какви са санкциите за/от недобросъвестно поведение - разпечатки, разпространение на технологията и "детайли по лицензираните програми", изпитни тестове и учебни проекти - Това са функции на НАППО и е "авторско право", защо да го даваме на член/неизвестен/ от Екипа ?!?! Предоставили сме копие от Лицензията! Прилагате само @поща за контакт, но зад адреса не стои никой - длъжност, лице! Той може да ги публикува в Мрежата, иди докажи кой е? Достъпът до сайтовете на ДО трябва да е персонализиран!

В документите за контакт липсва персонализация на получената информация /колеги това не е достатъчно и размива отговорността/ - на кого изпращаме, кой го получава/обработва информацията/ и т.н. Пример. Предоставили сме достъп на лице Х, което вече не е ваш служител! Кой ще поеме отговорността да ни извести за да управляваме достъпа му?!?! Искаме гаранции да даваме достъп на ваши ПЕРСОНАЛНО упоменати служители и да сме известени ако се промени статуса им!

Нашето предложение: Предоставяне на потребител и парола за достъп ежегодно до 31.01. всяка година или за период на ОПРЕДЕЛЕНО длъжностно лице от АЗ -"Ръководител на проект/схема" със съпътстваща лична декларация и задължение на прекия му ръководител да бъдеме известявани, ако неговия статус се промени! Така нещата ги приветстваме! виж Записаното в Процедурата

 Още за одиторските изисквания:

Следващото - представяне на разпечатки за "колко часа време" курсиста е бил в сайта. Няколко пъти сме коментирали "абсурда" на подобно изискване. Дистанционното обучение не изискава "присъствие" по подобие на присъственото. Искате да приравните присъственото с дистанционното обучение с количествени параметри - часове, минути и секунди. Това АЗ е невъзможно и безсмислено технологично.  Искате количествени измерители, които не са приложими в тази форма, а ние качествени - съществени са уменията и наученото! Всички материали се изтеглят за по-малко за минута" и защо лицето трябва да стои он-лайн в сайта... и да му водим статистика, която да разпечатваме? Кому е нужно да бъде 4 часа на ден в сайта, когато трябва да работи и да се обучава с изучаване на теорията и видео-уроците или да работи по курсовите проекти, с възможност за наша помощ и консултации ежедневно? 

Другото  - искате статистика да измерваме времево сесиите на нашите курсисти в сайта! Искаме помощ и приложение да го следим - има го само в присъственото "живо" обучение. Следиме посещенията единствено и само като брой в процеса на курса по курсисти в неговото досие, за да следим процеса на активност. Ако дадете решение без да пишем специални скриптове за огромна статистика и да товарим платформата за всеки курсист - средно 10 влизания на ден за покриване на 4 уч.часа х 30 минути - 10 сесии/записи/ на ден (сесията е 30 минути престой) х  160 дни = 1600 записа на курсист - 54 листа А4! Големият въпрос е как разбирате дистанционното обучение? С това изискване го приравнявате абсолютно към присъственото, ей така  Записаното в Процедурата!

 За уведомяване при промяна на графика:

Колеги, ДО не е работодател на лицето! Графикът е изготвен при договорени условия с лице, което е в Трудовоправни отношения с Работодател/нито с ДО нито с АЗ/. Ако той го е командировал за 5 дни и лицето няма интернет достъп... защо ДО да е задължено да прави, корекции в графика. Обучението е заявено от Лицето и е доброволно пожелано. Нашия договор за обучение е в рамките на определен период с продължителност от х дни/часове по лицензираната програма с покриване държавните изисквания. Останалото е отговорност и задължение на "пожелалия" услугата! Известие до АЗ/ДБТ за промени/нарушение в учебния график е заложено в Договора ни като задължение на Курсиста! ДО не са "търговска сергия" с етикет "ваучер=равно на документ".  Записаното в Процедурата, а максимума Партньоре?

 

В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта

Вход