истинското дистанционно обучение....

Помагаме на искащите да успеят! Останалите са го направили...

Get Adobe Flash player

Дистанционното обучение /ДО/ или... какво е това?

/извадките тук са от Уикипедия, свободната енциклопедия/
Пълен текст и полезни връзки по темата ще намерите на адрес  http://bg.wikipedia.org/wiki/Дистанционно_обучение

---------------------------

Дистанционно обучение е област от образованието, която се фокусира на педагогически, технологични и индустриални системи, които имат за цел да предоставят обучение на участниците, които не са физически на определено място. Вместо да присъстват на очни занятия, учители и ученици комуникират по време, удобно за тях чрез хартиени или електронни носители, или чрез технология, която им позволява да общуват в реално време. Дистанционно обучаващи курсове, които по някаква причина изискват очно присъствие (било то за полагането на изпити) се смятат за хибридни.

Най-общо дистанционното обучение може да се опише като обучение, при което учащите се намират на различно място от това на преподавателя и осъществяват връзка помежду си чрез компютър или други комуникационни средства. Ето някои дефиниции за този начин на обучение:

“Дистанционното обучение представлява напътствия посредством печатни или електронни медии към човек, който се обучава на различно място и време от това на преподавателите или другите обучаващи се” (Hill, 1997).

“Дистанционно обучение имаме когато преподавателят и обучаващите се са отделени физически и когато технологиите (звук, картина, печатни средства и др.), често пъти в съчетание с директно общуване, се използват за осъществяване на връзка между двете страни” Ръководство: (Willis & Dickinson, 1997).


Дистанционната форма на обучение е организация на учебния процес, при която ученикът и преподавателят са разделени по местоположение, но не непременно и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства: аудио, видео, компютърни и комуникационни технологии и средства.

---------------------------

Критерии характеризиращи дистанционното обучение

Според един от пионерите в областта на ДО – Биорге Холмберг (Börje Holmberg) – едно от най-ясните и изчерпателни описания на характеристиките на ДО е дадено от Дезмънд Киигън (Keegan, Desmond. (1990). Foundations of distance education. London: Routledge), който изброява следните критерии:

• Разделението по отношение на време и място на преподавателя и обучаемия почти през целия процес на обучение (това отличава ДО от традиционното обучение лице в лице (face-to-face instruction).
 Участието на образователна организация в процеса на планиране и подготовка на материалите за обучение, както и в предоставянето на услугите, подпомагащи обучаемия (това разграничава ДО от обучението посредством частни уроци и традиционните програми за самообучение (teach-yourself programs).
• Използването на технически средства – печатни, аудиовидео или компютърни – за осъществяването на връзка между преподавателя и обучаемия и за представяне на учебното съдържание.
• Осигуряването на двупосочна връзка, от която обучаемия да може да се възползва максимално и дори да има възможност да постави началото на диалог с преподавателя (това отличава ДО от другите начини за употреба на технологиите в образованието).
• Почти постоянната липса на оформени групи от обучаеми в продължение на процеса на обучение, т. е. за всеки от обучаемите обучението се осъществява индивидуално, а не в групи, като има възможност за провеждане на специално определени срещи с дидактични и социализиращи цели.

Според Холмберг в днешно време последният критерий вече не е напълно валиден, тъй като групите от обучаеми могат да общуват помежду си, независимо от тяхното географското положение. Това може да стане чрез аудио и видео телеконференции, форуми, табла за съобщения, електронна поща и т. н.

---------------------------

Използвани технологии

Видовете на наличните технологии, използвани в дистанционно обучение, са разделени в две групи: синхроннии асинхронни. Синхронните технологии са в режим на онлайн доставка, при който всички участници са онлайн по същото време. Изискват график, за да бъдат организирани. Асинхронните технологии са в режим на онлайн доставка, където участниците използват курсовите материали по техен собствен график. Студентите не са задължени да бъдат заедно по едно и също време.

Синхронни технологии 

• Телефон
• Видеоконференции
• Уеб-конферентна връзка

Асинхронни технологии 

• Аудиокасети
• Електронна поща
• Форуми
• Печатни материали
• Гласова пощафакс
• Видео

Има и системи за управление на обучението или съдържанието, които могат да се използват и за двата синхронни и асинхронни видове обучение....

/извадки от Уикипедия, свободната енциклопедия/  Пълен текст и полезни връзки по темата

http://bg.wikipedia.org/wiki/Дистанционно_обучение

В момента има 4  гости и няма потребители и в сайта

Вход