истинското дистанционно обучение....

Помагаме на искащите да успеят! Останалите са го направили...

Get Adobe Flash player

 Аз искам - начини на плащане  Аз искам - възможности и планове  Аз искам - опитайте с контакт за курс/обучение

за предварителни запитвания използвайте  или се свържете чрез Skypeteamcpecs при helpyes или по-късно ако сме helpno

reading надникнали: 5402

Таксите за обучение могат да бъда договаряни персонално в зависимост от вашата моментна подготовка към началото на курса при уточняване на бр. модули от учебната програма и графика към Договора за обучение!

kk 4 Промоционални курсове

 

kk Ключови компетентности

kk включени и в програмите за обучение по po професии/специалности

► цена на дистанционен курс/ Основен пакет 120 лв. - продължителност до 5 седмици; включва: ел.учебник и видео уроци; обучение и изпълнение на 6 проекта/дистанционно/; он-лайн консултации - (до 30 минути на проект + 60 мин. допълнително), изпит – 60 мин.; Издаване на документ Удостоверение. Допълнителни детайли и възможности:

•  Всяка допълнително заявена/проведена он-лайн консултация извън включените в пакета се заплаща 15 лв. на започнат час.
•  Пълен пакет на курса 250 лв.
/в периода на курса неограничени консултации и помощ + 10 дни след завършването/
•  С възможност само за явяване на изпит за издаване на Удостоверение - 40 лв.

po този курс е част от програмите за обучение по професии в специалностите: Текстообработване I степен - код 4820301; Административно обслужване ІІ степен - код 3460201;  Компютърна анимация ІІІ степен - код 2130501;  Компютърна графика ІІІ степен - код 2130601

цена на дистанционен курс/ Основен пакет 120 лв. - продължителност до 5 седмици; включва: ел.учебник; обучение и изпълнение на 5 проекта/дистанционно/; он-лайн консултации - (до 30 минути на проект + 60 мин. допълнително), изпит – 60 мин.; Издаване на документ Удостоверение. Допълнителни детайли и възможности:

•  Всяка допълнително заявена/проведена он-лайн консултация извън включените в пакета се заплаща 15 лв. на започнат час.
• Пълен пакет на курса 250 лв./в периода на курса неограничени консултации и помощ + 10 дни след завършването/
•  С възможност само за явяване на изпит за издаване на Удостоверение - 40 лв.

po този курс е част от програмите за обучение по професии в специалностите: Текстообработване I степен - код 4820301; Административно обслужване ІІ степен - код 3460201

цена на дистанционен курс/ Основен пакет 120 лв. - продължителност до 5 седмици; включва: ел.учебник и видео уроци; обучение и изпълнение на 4 проекта/дистанционно/; он-лайн консултации - (до 30 минути на проект + 60 мин. допълнително), изпит – 60 мин.; Издаване на документ Удостоверение. Допълнителни детайли и възможности:

•  Всяка допълнително заявена/проведена он-лайн консултация извън включените в пакета се заплаща 15 лв. на започнат час.
• Пълен пакет на курса 250 лв./в периода на курса неограничени консултации и помощ + 10 дни след завършването/
•  С възможност само за явяване на изпит за издаване на Удостоверение - 40 лв.

po този курс е част от програмите за обучение по професии в специалностите: Текстообработване I степен - код 4820301; Административно обслужване ІІ степен - код 3460201;  Компютърна анимация ІІІ степен - код 2130501;  Компютърна графика ІІІ степен - код 2130601

 цена на дистанционен курс/ Основен пакет 150 лв. - продължителност до 5 седмици; включва: ел.учебник и видео уроци; обучение и изпълнение на 4 проекта/дистанционно/; он-лайн консултации - (до 30 минути на проект + 60 мин. допълнително), изпит – 60 мин.; Издаване на документ Удостоверение. Допълнителни детайли и възможности:

•  Всяка допълнително заявена/проведена он-лайн консултация извън включените в пакета се заплаща 15 лв. на започнат час.
• Пълен пакет на курса 300 лв./в периода на курса неограничени консултации и помощ + 10 дни след завършването/
•  С възможност само за явяване на изпит за издаване на Удостоверение - 40 лв.

po този курс е част от програмите за обучение по професии в специалностите: Компютърна анимация ІІІ степен - код 2130501;  Компютърна графика ІІІ степен - код 2130601

► цена на дистанционен курс/ Основен пакет 150 лв. - продължителност до 5 седмици; включва: ел.учебник и видео уроци; обучение и изпълнение на 4 проекта/дистанционно/; он-лайн консултации - (до 30 минути на проект + 60 мин. допълнително), изпит – 60 мин.; Издаване на документ Удостоверение. Допълнителни детайли и възможности:

•  Всяка допълнително заявена/проведена он-лайн консултация извън включените в пакета се заплаща 15 лв. на започнат час.
• Пълен пакет на курса 300 лв./в периода на курса неограничени консултации и помощ + 10 дни след завършването/
•  С възможност само за явяване на изпит за издаване на Удостоверение - 40 лв.

po този курс е част от програмите за обучение по професии в специалностите: Компютърна анимация ІІІ степен - код 2130501;  Компютърна графика ІІІ степен - код 2130601

► /изисква опит от кандидатите в работа с векторен и растерен редактор/ - входни тестове
цена на дистанционен курс/ Основен пакет 150 лв. - продължителност до 5 седмици; включва: видео уроци - учебник; обучение и изпълнение на 3 проекта/дистанционно/; он-лайн консултации - (до 30 минути на проект + 60 мин. допълнително), изпит – 60 мин.; Издаване на документ Удостоверение. Допълнителни детайли и възможности:

•  Всяка допълнително заявена/проведена он-лайн консултация извън включените в пакета се заплаща 15 лв. на започнат час.
• Пълен пакет на курса 300 лв./в периода на курса неограничени консултации и помощ + 10 дни след завършването/
•  С възможност само за явяване на изпит за издаване на Удостоверение - 40 лв.

po този курс е част от програмите за обучение по професии в специалностите: Компютърна анимация ІІІ степен - код 2130501

  kk други курсове за ключова компетентност


► цена на дистанционен курс/ Основен пакет 150 лв. - продължителност до 5 седмици; включва: ел.учебник; обучение и изпълнение на 4 проекта/дистанционно/; он-лайн консултации - (до 30 минути на проект + 60 мин. допълнително), изпит – 60 мин.; Издаване на документ Удостоверение. Допълнителни детайли и възможности:

•  Всяка допълнително заявена/проведена он-лайн консултация извън включените в пакета се заплаща 15 лв. на започнат час.
• Пълен пакет на курса 300 лв./в периода на курса неограничени консултации и помощ + 10 дни след завършването/

► цена на дистанционен курс/ Основен пакет 150 лв. - продължителност до 5 седмици; включва: обучение и изпълнение на 4 проекта/дистанционно/; он-лайн консултации - (до 30 минути на проект + 60 мин. допълнително), изпит – 60 мин.; Издаване на документ Удостоверение. Допълнителни детайли и възможности:

•  Всяка допълнително заявена/проведена он-лайн консултация извън включените в пакета се заплаща 15 лв. на започнат час.
• Пълен пакет на курса 300 лв./в периода на курса неограничени консултации и помощ + 10 дни след завършването/

► цена на дистанционен курс/ Основен пакет 150 лв. - продължителност до 5 седмици; включва: обучение и изпълнение на 2 проекта/дистанционно/; он-лайн консултации - (до 30 минути на проект + 60 мин. допълнително), изпит – 60 мин.; Издаване на документ Удостоверение. Допълнителни детайли и възможности:

•  Всяка допълнително заявена/проведена он-лайн консултация извън включените в пакета се заплаща 15 лв. на започнат час.
• Пълен пакет на курса 300 лв./в периода на курса неограничени консултации и помощ + 10 дни след завършването/

► цена на дистанционен курс/ Основен пакет 150 лв. - продължителност до 5 седмици; включва: обучение и изпълнение на 4 проекта/дистанционно/; он-лайн консултации - (до 30 минути на проект + 60 мин. допълнително), изпит – 60 мин.; Издаване на документ Удостоверение. Допълнителни детайли и възможности: 

•  Всяка допълнително заявена/проведена он-лайн консултация извън включените в пакета се заплаща 15 лв. на започнат час.
• Пълен пакет на курса 300 лв./в периода на курса неограничени консултации и помощ + 10 дни след завършването/

ИНТЕРНЕТ - Създаване и поддържане на собствен сайт/CMS/

►  цена на дистанционен курс/ Основен пакет 150 лв. - продължителност до 5 седмици; включва: ИНСТАЛИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ  за поддържане imеsite.cpecs.com /в нашия домейн/ CMS Joomla версии 1.5.x-2.5.x; под-домейн; ОН-ЛАЙН обучение, консултации и помощ до 15 часа; изпит - 60 мин.; Издаване на документ УдостоверениеДопълнителни детайли и възможности: 

•  Всяка допълнително заявена/проведена он-лайн консултация извън включените в пакета се заплаща 15 лв. на започнат час.
• Пълен пакет на курса 300 лв./в периода на курса неограничени консултации и помощ + 10 дни след завършването/

ИНТЕРНЕТ - Създаване на дизайн шаблони /CMS/

►  цена на дистанционен курс/ Основен пакет 150 лв. - продължителност до 5 седмици; включва: ОБУЧЕНИЕ за CMS шаблони - Drupal; Joomla версии 1.5.x-2.5.x и други; ОН-ЛАЙН обучение, консултации и помощ до 15 часа; изпит - 60 мин.; Издаване на документ Удостоверение. Допълнителни детайли и възможности: 

•  Всяка допълнително заявена/проведена он-лайн консултация извън включените в пакета се заплаща 15 лв. на започнат час.
• Пълен пакет на курса 300 лв./в периода на курса неограничени консултации и помощ + 10 дни след завършването/

ИНТЕРНЕТ - Споделяне на информация

► цена на дистанционен курс/ Основен пакет 150 лв. - продължителност до 5 седмици; включва: ВИДЕО УРОЦИ И ОБУЧЕНИЕ; ОН-ЛАЙН обучение, консултации и помощ до 15 часа; изпит - 60 мин.; Издаване на документ Удостоверение. Допълнителни детайли и възможности: 

•  Всяка допълнително заявена/проведена он-лайн консултация извън включените в пакета се заплаща 15 лв. на започнат час.
• Пълен пакет на курса 300 лв./в периода на курса неограничени консултации и помощ + 10 дни след завършването/

po Професии diploma-and-graduation-hat

 po курсове за придобиване на специалност по професии І, ІІ и ІІІ степен


► ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ І степен - код на специалността 4820301 от професия "Оператор на компютър" код 482030

цена на дистанционен курс/ Основен пакет 300 лв. - продължителност до 15 седмици; включва: ел.учебник и видео уроци; обучение и изпълнение на 15 проекта/дистанционно/; он-лайн консултации - (до 20 минути на проект + 60 мин. допълнително), изпит – 90 мин.; Издаване на документ ПРОФЕСИОНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО. Допълнителни детайли и възможности:

•  Всяка допълнително заявена/проведена он-лайн консултация извън включените в пакета се заплаща 15 лв. на започнат час.
• Пълен пакет на курса 600 лв./в периода на курса неограничени консултации и помощ + 10 дни след завършването/
•  С възможност само за явяване на изпит за издаване на ПРОФЕСИОНАЛНО СВЕДЕТЕЛСТВО - 90 лв.

pryes За този курс са валидни завършените курсове с издадено Удостоверение и/или само успешен(ни) изпит(и) по следните ключови компетентности:

kk Текстообработка; kk Електронни таблици; kk Презентации

► АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ ІІ степен - код на специалността 3460201 от професия "Офис секретар" код 346020

цена на дистанционен курс/ Основен пакет 600 лв. - продължителност до 20 седмици; включва: ел.учебник и видео уроци; обучение и изпълнение на 20 проекта/дистанционно/; он-лайн консултации - (до 20 минути на проект + 60 мин. допълнително), изпит – 90 мин.; Издаване на документ ПРОФЕСИОНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО. Допълнителни детайли и възможности:

•  Всяка допълнително заявена/проведена он-лайн консултация извън включените в пакета се заплаща 15 лв. на започнат час.
• Пълен пакет на курса 1200 лв./в периода на курса неограничени консултации и помощ + 10 дни след завършването/
•  С възможност само за явяване на изпит за издаване на ПРОФЕСИОНАЛНО СВЕДЕТЕЛСТВО - 100 лв.

pryes За този курс са валидни завършените курсове с издадено Удостоверение и/или само успешен(ни) изпит(и) по следните ключови компетентности + изпълнение на допълнителни курсови проекти:

kk Текстообработка; kk Електронни таблици; kk Презентации

 

► КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА ІІІ степен - код на специалността 2130601 от професия "Компютърен график" код 213060

цена на дистанционен курс/ Основен пакет 900 лв. - продължителност до 30 седмици; включва: ел.учебник и видео уроци; обучение и изпълнение на 30 проекта/дистанционно/; он-лайн консултации - (до 20 минути на проект + 60 мин. допълнително), изпит – 90 мин.; Издаване на документ ПРОФЕСИОНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО. Допълнителни детайли и възможности:

•  Всяка допълнително заявена/проведена он-лайн консултация извън включените в пакета се заплаща 15 лв. на започнат час.
• Пълен пакет на курса 1800 лв./в периода на курса неограничени консултации и помощ + 10 дни след завършването/
•  С възможност само за явяване на изпит за издаване на ПРОФЕСИОНАЛНО СВЕДЕТЕЛСТВО - 100 лв.

pryes За този курс са валидни завършените курсове с издадено Удостоверение и/или само успешен(ни) изпит(и) по следните ключови компетентности +  изпълнение на допълнителни курсови проекти:

kk Текстообработка; kk Презентации; kk Векторно рисуване; kk Растерна обработка

 

 ► КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ ІІІ степен - код на специалността 2130501 от професия "Компютърен аниматор" код 213050

цена на дистанционен курс/ Основен пакет 900 лв. - продължителност до 30 седмици; включва: ел.учебник и видео уроци; обучение и изпълнение на 33 проекта/дистанционно/; он-лайн консултации - (до 20 минути на проект + 60 мин. допълнително), изпит – 90 мин.; Издаване на документ ПРОФЕСИОНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО. Допълнителни детайли и възможности:

•  Всяка допълнително заявена/проведена он-лайн консултация извън включените в пакета се заплаща 15 лв. на започнат час.
• Пълен пакет на курса 1800 лв./в периода на курса неограничени консултации и помощ + 10 дни след завършването/
•  С възможност само за явяване на изпит за издаване на ПРОФЕСИОНАЛНО СВЕДЕТЕЛСТВО - 100 лв.

pryes За този курс са валидни завършените курсове с издадено Удостоверение и/или само успешен(ни) изпит(и) по следните ключови компетентности +  изпълнение на допълнителни курсови проекти:

kk Текстообработка; kk Презентации; kk Векторно рисуване; kk Растерна обработка; kk Анимация

 

В момента има 15  гости и няма потребители и в сайта

Вход