истинското дистанционно обучение....

Помагаме на искащите да успеят! Останалите са го направили...

Get Adobe Flash player

kk 14 програми/курсове/ за придобиване на ключови компетенции... 
възможности и цени за индивидуални дистанционни курсове по специалности/професии и ключови компетентности
Провеждаме обучение безплатно чрез ВАУЧЕРИ по схемата "Аз мога повече" kk_4  Предложени нови за одобрение 

за Офиса

дигитални - за офиса kk_4

kk_textoobr Текстообработка дистанционна

тематична програма:Текстообработващи програми - ревю; Основни елементи на екрана; Начини за представяне на документа; Създаване и съхранение. Свойства. Защита на документи. Файлови формати; Въвеждане и редактиране; Търсене и заместване; Многократно използване на елементи; Форматиране на Символи, Параграфи, Табулации; Форматиране и използване на Стилове; Управление на страницата, Номериране, Секции...;Таблици и... още умения за професионално използване. Дистанционна форма с продължителност - до 5 седмици - 48/+/уч.ч. /по 40 мин./ Среда ос/програма на РС на курсиста: MS™Windows XP/Vista/7; MS™Word/OpenOffice™Writer/; Adobe™Reader; + за комуникации Skype™; TeamViewer_QS™

kk_exel Електронни таблици - дистанционна
тематична програма: Електронни таблици - ревю; Основни елементи на екрана. Елементи на работната книга. Начини за представяне; Създаване и съхранение на документи. Свойства на файлове-документи. Търсене и заместване. Имена на области. Типове адреси; Какво представляват формулите? Таблични функции; Представяне на данни. Форматиране – колони, редове и клетки; Илюстриране на числови данни с диаграми. Организация и работа със Списъци и подмножества. Изчисления и... още умения за професионално използване. Дистанционна форма с продължителност до 5 седмици - 48/+/уч.ч. Среда ос/програма на РС на курсиста: MS™Windows XP/Vista/7; MS™Excel/OpenOffice®Calc/; Adobe™Reader; + за комуникации Skype™; TeamViewer_QS™
 
kk_present Компютърни презентации - дистанционна

тематична програма: Програми за презентиране. Елементи на презентацията; Начини за представяне. Управление и използване. Слайдове – структура и типове, елементи и обекти; Подготовка за създаване на проект на презентацията; Стартиране на Slide Show, управление и подреждане; Режисиране и... още умения за професионално използване. Дистанционна форма с продължителност - до 5 седмици - 48/+/уч.ч. Среда ос/програма на РС на курсиста: MS™Windows XP/Vista/7; MS™PowerPoin/OpenOffice®Impress/; Adobe™Reader; + за комуникации Skype™; TeamViewer_QS™

Векторно рисуване

дигитални - векторно рисуване kk_4

kk_coreldr Векторно рисуване с Corel®DRAW - дистанционна

тематична програма: Редактори за векторна графика - ревю. Характеристики; Елементи на екрана и средата; Създаване/отваряне и съхранение на рисунки. Елементи и структура. Файлови формати; Създаване и редактиране на различни обекти; Манипулиране на обекти. Характеристики; Работа с контури. Свойства и промяна; Маркиране на възли и сегменти. Характеристики; Работа с артистичен и параграфен текст. Внасяне на готови графични обекти и...  още умения за професионално използване. Дистанционна форма с продължителност - до 5 седмици - 48/+/уч.ч. Среда ос/програма на РС на курсиста: MS™Windows XP/Vista/7; Corel™DRAW; Adobe™Reader; + за комуникации Skype™; TeamViewer_QS™

Растерна обработка

дигитални - растерна обработкаkk_4

kk phshop Растерна обработка с Adobe®Photoshop - дистанционна 

тематична програма:: Редактори за растерна графика. Елементи на екрана и средата; Помощни елементи – скали, водачи и мрежа; Режими и управление на прозорци; Създаване/отваряне и съхранение на изображения; Общи инструменти. Изрязване, изправяне, въртене и преобръщане; Хистограма. Видове и начини за корекция; Автоматични, тонови и цветови корекции; Слоеве. Създаване и видове. Манипулиране и трансформиране; Бленди, маски и стилове на слоевете и... още умения за професионално използване. Дистанционна форма с продължителност - до 5 седмици - 48/+/уч.ч. Среда ос/програма на РС на курсиста: MS™Windows XP/Vista/7; Adobe™Photoshop/или Corel™PhotoPaint или GIMP™/; Adobe™Reader; + за комуникации Skype™; TeamViewer_QS™

Фотография

kk_photo Цифрова фотография - дистанционна

тематична програма: Устройство на цифровия фотоапарат. (матрица, обектив, затвор, дисплей/визьор, памет);  Работа с фотоапарат (настройки, бял баланс, чувствителност, резолюция, светкавица) Видове фотография; Особенности при снимане (видове фотография, избор на обект); Основни изходни фото формати и съхранението им на компютърно дисково устройство; Редактори за растерна графика. Характеристики. Елементи на екрана и средата; Създаване/отваряне и съхранение. Оптимизиране на изображения; Хистограма. Тонови и цветови корекции и... още умения за професионално използване. Дистанционна форма с продължителност - до 5 седмици - 48/+/уч.ч. Среда ос/програма на РС на курсиста: MS™Windows XP/Vista/7; Adobe™Photoshop/или Corel™PhotoPaint или GIMP™/; Adobe™Reader; + за комуникации Skype™; TeamViewer_QS™ 

png_joomla Професионална фотография с Adobe®PSLightRoom - дистанционна • 

тематична програма: Запознаване с програмата: същност на програмата, интефейс и навигация, менюта и панели за управление (обзор); Управлвние на библиотеката, каталози, внасяне на папки и изображения. Навигация в изображението; Бързи корекции, управление на работното пространство, оптимизиране на търсенe; Етикети, рейтинг, използване на готови настройки; Обработка на снимки: създаване на потребителски, копиране и прилагане на корекции, history панел, моментна снимка на състоянието; Изрязване, клониране, селекции; Обработка на снимки и... още умения за професионално използване. Дистанционна форма с продължителност - до 5 седмици - 48/+/уч.ч. Среда ос/програма на РС на курсиста: MS™Windows XP/Vista/7; Adobe™Photoshop LightRoom; Adobe™Reader; + за комуникации Skype™; TeamViewer_QS™

Анимация

дигитални - анимация kk_4

kk_flash Професионално използване на Adobe®Flash CSx за създаване на комп. анимации  - дистанционна  

* важно: Кандидатите трябва да имат опит/умения за работа с векторен и растерен редактор

тематична програма: Въведение, запознаване със средата на Flash CS5 и създаване на основни форми; Редактиране на комплексни форми. Работа със слоеве и кадри. Използване на външни изображения и библиотека; Работа с текст. Създаване и употреба на графични символи; Създаване на Frame by Frame анимация, Shape Tweens. Изграждане на Motion Tweens и редактиране чрез Motion Editor; Фини настройки на Motion Tweens и създаване на кинематични анимации; Създаване на Classic Tweens. Запознаване и работа с  Button Symbols, Movie Clips и... още умения за професионално използване. Дистанционна форма с продължителност - до 5 седмици - 48/+/уч.ч. Среда ос/програма на РС на курсиста: MS™Windows XP/Vista/7; Adobe™Flash CSx; Adobe™Reader; + за комуникации Skype™; TeamViewer_QS™

 

Видео продукции

дигитални - видео продукции kk_4

kk_camtasia Създаване на видео продукции с TS®Camtasia Studio 7.x - дистанционна  

тематична програма: Работа с рекордера. Варианти за  прихващания - области и използване на входни устройства – камера и микрофон. Настройки; Видео среда за редакция. Основни елементи на екрана. Създаване и съхраннение проекти. Управление на елементи; Клипбин колекциии и библиотеки. Медийни файлове; Използване на монтажния панел. Виидео и аудио пистите. Управление на добавки – маркери, звукови точки и др.; Други добавки – видео вставки, фокуси, преходи, курсор ефекти; Режисиране и композиция и... още умения за професионално използване. Дистанционна форма с продължителност - до 5 седмици - 48/+/уч.ч. Среда ос/програма на РС на курсиста: MS™Windows XP/Vista/7; TS™Camtasia Studio 7.x; Adobe™Reader; + за комуникации Skype™; TeamViewer_QS™

Предпечат

дигитални - предпечатна подготовка kk_4

kk_indesign Предпечатна подготовка с Adobe®InDesign - дистанционна

*  важно: Кандидатите трябва да имат опит/умения за работа с векторен и растерен редактор

тематична програма: Създаване на нов документ, конфигуриране, главни и подчинени страници; Помощни елементи – линии и др. Създаване на горни и долни колонтитули; Номериране на страници, рамки заместители; Поместване на текст и графика в главни документни страници; Манипулиране на текстови и графични рамки; Обточване на текст, създаване на векторни форми и... още умения за професионално използване. Дистанционна форма с продължителност - до 5 седмици - 48/+/уч.ч. Среда ос/програма на РС на курсиста: MS™Windows XP/Vista/7; Adobe™InDesign; Adobe™Reader; + за комуникации Skype™; TeamViewer_QS™

CMS системи

дигитални - CMS управление kk_4

kk_joomla Създай и управлявай собствен сайт с Joomla /CMS/ - дистанционна • 

тематична програма: Системите CMS. Joomla управление. Инсталиране на Server. Стартиране на сервизи и инсталиране на CMS Joomla. База данни/таблици/ – права и структура; Front&BackЕnd изгледи и функции. Настройки на сайта/localhost/, CM системата и сървера. Потребители – управление и права; Шаблони – избор на основен за сайта и администратор. Езикова поддръжка/функционалност. Разширения - модули, компоненти и добавки – роли и предназначение; Управление на модули, компоненти и добавки. Управление на свойствени параметри. Статус. Инсталиране и деинсталиране; Менюта и връзки. Управление на съдържанието – секции, категории, статии. Начални статии; Създаване, редактиране и управление. Работа с редактора за статии – Editor JCE 1.x Подредба и статус на статиите; Експорт на съдържанието/БД и таблици/, FTP и... още умения за професионално използване. Дистанционна форма с продължителност - до 5 седмици - 48/+/уч.ч. Среда ос/програма на РС на курсиста: MS™Windows XP/Vista/7/10; XAMPP 1.7.х & Joomla 2.5/3.x; Adobe™Reader; + за комуникации Skype™; TeamViewer_QS™

 

kk_artisteer Дизайн-шаблони за CMS сайтове с Artisteer®WDR 3.x - дистанционна • 

тематична програма: Artisteer и системите за управление на съдържанието. Инсталиране на Artisteer. Основни компоненти на шаблона. Използване на готови теми; Избор на основни цветове. Създаване и съхранение на собствена цветова тема. Избор на готови шрифтове. Характеристики на шрифта; Проектиране на шаблона. Горна, Долна зони, колонно оформяне и отстояния. Избор на стил – страница/фон; Оформяне на заглавията. Характеристики на хоризонталното меню. Подменюта; Управление на параметри за текстовото поле. Характеристики на компоненти и модули; Дизайн на бутони и... още умения за професионално използване. Дистанционна форма с продължителност - до 5 седмици - 48/+/уч.ч. Среда ос/програма на РС на курсиста: MS™Windows XP/Vista/7; Artisteer®WDR 3.x; Adobe™Reader; + за комуникации Skype™; TeamViewer_QS™

Интернет

дигитални - споделяне в мрежата kk_4

kk_int_share Споделяне, ползване и съхранение на информация в Интернет - дистанционна  

тематична програма: Теория /демонстрация на начини/ за споделяне, ползване и съхранение на информация в глобалната мрежа; Програми за ползване на споделени файлове и информация. Функции и възмжности; Програми за директна комуникация в реално време; Програми за безплатни разговори по Интернет; Споделяне на информация и новини  с Интернет приложения; Съхранение и ползване на големи база данни и файлове в специализирани Интернет сайтове/домейни; Видео файлове и...още умения за използване на Мрежата. Дистанционна форма с продължителност - до 5 седмици - 48 уч.ч. Среда ос/програма на РС на курсиста и безплатни програми.

Програмиране

 HTML - дистанционна  

тематична програма: Adobe™Reader; + за комуникации Skype™; TeamViewer_QS™

Други

дигитални - други kk_4

kk_antiv Антивирусна защита - дистанционна

тематична програма: Хроника на компютърните вируси. Причини за създаване. Съвременни проявления; Съвременни «Хитове». Начини на «заразяване». Ситуации на атака и резултати на проявления; Правила за поведения в Глобалната мрежа. Оценка на риска; Основни програмни средства. Препоръки и критерии за избор на комбинирани начини на «защита»; Популярни антивирусни програми. Общи Ревюта - водещи програми /free/; Инсталиране на програмни средства и... още умения за професионално използване. Дистанционна форма с продължителност - до 5 седмици - 45 уч. ч. +

 

В момента има 13  гости и няма потребители и в сайта

Вход